بیوسفرهای مصنوعی

ادامه حیات انسانی و گیاهان و جانوران منوط به وجود محیط مادی مناسب است. این محیط مادی و یا به عبارت دیگر محیط زیست، متشکل است از پدیده های اتمسفر (هوا، ذرات آب و ذرات معلق)، پدوسفر (Pedosphere) زمین، بیوسفر (bioshere) قشر زیست محیطی و هیدروسفر (hydrosphrer) یعنی آب.

هوایی که ما آن را استنشاق می کنیم و به وسیله آن نفس می کشیم قسمتی از اتمسفر است که کره زمین را پوشانده و نزدیک ترین لایه اتمسفربه زمین است. این لایه تشکیل دهنده فضای حیات جانداران است. هوا از گازهایی مانند اکسیژن، دی اکسید کربن و ازت ترکیب یافته است. زمین و یا به عبارت دیگر خاک، محلی است که کلیه فعل و انفعالات بشر، و نیز دنیای گیاهان و جانوران در آن واقع شده و این پوشش خاکی است که قسمت درونی زمین را در بر می گیرد.

[contact-form-7 404 "Not Found"]