برای همـه نیازهــــای گیاهـی شما

_

لوازم، تجهیزات، دانش فنی و هرآنچه درباره گیاهان نیاز دارید…

خدمات گلخانه

طراحی و ساخت گلخانه های خانگی، تحقیقاتی، فروشگاهی، تجاری و صنعتی

خدمات کشت بافت گیاهی و گیاهان زینتی

تولید و پرورش گیاهان زینتی با جدید ترین متدولوژی آزمایشگاهی وعلم فیزیولوژی گیاهی

دیوار سبز و فضای سبز

طراحی و ساخت و اجرای انواع فضاهای سبز و دیوارهای زنده با الهام از اقلیمهای جغرافیایی و زیستی

با ما صاحب گلخانه شوید

_

امروز با صدرا پلنت تماس بگیرید تا بتوانید خدمات جدید خود را …

توانایی های ما چیست

سفارشات کشت بافت خود را به ما  بسپارید

_

با ظرفیتی بیش از 10 هزار نمونه در هر سفارش است.

  • خدمات به همکارانکمک به رونق کسب و کار شما
  • تجهیزاتاز ما کلیه تجهیزات کشت بافت را بخواهید
  • خدمات به محققانوسیعترین شبکه آزمایشگاهی در کشور
  • پروتوکلهـاوسیعترین دیتابانک کشت بافت گیاهی
  • فیتـوترونمدرن ترین اتاقهای رشد گیاهی در کشور
  • هـرمونهای گیاهیاز انواع استوکهای ما بهره مند شوید
  • آمـوزش و مشــاورهدر دوره های تخصصی شرکت کنید و یا از متخصصین مجرب ما راهنمایی بخواهید
  • اینجـا سفــارش دهیدبه شبکه مشتریان ما بپیوندید "با ظرفیت بیش از 10 هزار نمونه در هر سفارش"

مزایای شگفت انگیز همکاری با ما

پروژه های شگفت انگیز اخیر ما 

_
[contact-form-7 404 "یافت نشد"]